Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας συμμετέχει παρουσιάζοντας τις εργασίες για την ολοκλήρωση, στο άμεσο μέλλον, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας «Αρέθουσα».
Το βίντεο για τις εργασίες του Μουσείου «Αρέθουσα» θα το βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Εφορείας.

Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»
Ένα Μουσείο σύγχρονης αντίληψης στήνεται στην καρδιά της Χαλκίδας. Υποσχόμεθα ότι πολύ σύντομα θα έρθει κοντά σας και στο ευρύ κοινό για να δώσει εικόνα στις λέξεις Ισότητα, Ποικιλομορφία και Κοινωνική Συνοχή στο γίγνεσθαι των Ελληνικών Μουσείων.