Αρχαιολόγος από το σπίτι

Η ΕΦΑ Γρεβενών, λοιπόν, καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δράση να ξεκινήσουν μια έρευνα για να ανακαλύψουν ποιο είναι τελικά το παλαιότερο αντικείμενο που υπάρχει στο σπίτι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε! Ένα βιβλίο, ένα σκεύος, ένα διακοσμητικό, ένα ρούχο, ένα παιχνίδι, ένα έπιπλο ή ό,τι άλλο σκεφτούν. Αφού το εντοπίσουν, μπορούν να γράψουν ένα κείμενο μέχρι 300 λέξεις περίπου, στο οποίο μπορούν να αναφέρουν πληροφορίες για το αντικείμενο που επέλεξαν, όπως για παράδειγμα πώς βρέθηκε στο σπίτι τους, από πού ήρθε, σε ποιον ανήκε, αν χρησιμοποιείται ακόμα, αν έχει αξία για αυτούς ή κάποιον άλλον, γιατί κρατήθηκε και δεν πετάχτηκε, σε τι θέση βρίσκεται μέσα στο σπίτι, αν γνωρίζουν την ηλικία του κ.ά.

Αρχαιολόγος από (το) σπίτι