Ομάδες Εργασίας

Ομάδα Εργασίας Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ICOM-CC)

Η ομάδα συγκροτήθηκε το 1986 και το 1989 οργάνωσε έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων που ήταν αφιερωμένη στη συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα κύκλους ομιλιών και άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή Συντήρησης (ICOM-CC) και άλλους φορείς, διοργανώνει διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις και εκδίδει τα σχετικά πρακτικά, όπως:

1995: “Η Συντήρηση των Εικόνων. Μια προσέγγιση στα προβλήματα, τις μεθόδους και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια συντήρησης”

2004: “Σύγχρονοι προβληματισμοί για τη συντήρηση υφάσματος και δέρματος. Νομικά θέματα”

2006:”Εικόνες: Έρευνα, Συντήρηση και Θέματα δεοντολογίας”.

*********************************************************

Ομάδα Εργασίας για τις Εκπαιδευτικές Δράσεις στα Μουσεία (CECA)

Η Ομάδα λειτουργεί από το 1986 ως ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών και απόψεων για τις ποικίλες μορφές της μουσειακής εκπαίδευσης, τα υπάρχοντα προβλήματα, τις δυνατότητες και τις προοπτικές.

Με τακτές συναντήσεις, η Ομάδα συνενώνει επαγγελματίες της μουσειακής εκπαίδευσης τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάζονται τρέχουσες μουσειακές ερμηνευτικές δράσεις για ποικίλες κατηγορίες κοινού, καθώς και νέα εκπαιδευτικά υλικά, όπως μουσειοσκευές, εκπαιδευτικοί φάκελοι, έντυπα ή ψηφιακά προϊόντα.

Η Ομάδα οργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις και συμμετέχει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Το Σχολείο υιοθετεί ένα Μνημείο” (1995-1997) στο οποίο συμμετείχαν δέκα σχολεία της Αθήνας. Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται σήμερα σε πολλά σχολεία της χώρας.

Από το 1988 μέχρι το 2002 οργανώθηκε, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, το Επιμορφωτικό Σεμινάριο “Μουσείο – Σχολείο” σε διαφορετικό κάθε φορά νομό της χώρας. Το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε σημαντικά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τον πολιτισμό και στη φιλοσοφία του προγράμματος αυτού βασίζονται σεμινάρια , ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο με πρωτοβουλία Μουσείων, Εφορειών Αρχαιοτήτων, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείιας και τοπικών πολιτιστικών φορέων.

Μέλη της Ομάδας εκπροσωπούν επίσης το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, ως ομιλητές, σε επιστημονικές συναντήσεις μουσειολογίας και μουσειοπαιδαγωγικής και παρακολουθούν τις εργασίες της Ετήσιας Συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής του ICOM για την εκπαίδευση και πολιτιστική δράση στα μουσεία (CECA).

Επιμορφωτικές Συναντήσεις

ΜΟΥΣΕΙΟ -ΣΧΟΛΕΙΟ

Πρόκειται για ένα περιφερειακό Σεμινάριο που διοργανώνεται από το 1988, σε διαφορετικό κάθε φορά νομό και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Α’ και Β’ βαθμίδας. Μέσα από θεωρητικές εισηγήσεις για τη μουσειακή εκπαίδευση, παρουσιάσεις εφαρμογών ανά την Ελλάδα, προβολή οπτικοακουστικού υλικού και πρακτικές ασκήσεις σε μουσεία και μνημεία της περιοχής το Σεμινάριο συμβάλλει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων.

 • 2002, Καβάλα: Για εκπαιδευτικούς του νομού Καβάλας
 • 1997, Καλαμάτα: Για εκπαιδευτικούς του νομού Μεσσηνίας
 • 1994, Ιωάννινα: Για εκπαιδευτικούς του νομού Ιωαννίνων
 • 1993, Πάτρα: Για εκπαιδευτικούς του νομού Αχαΐας
 • 1991, Δίον: Για εκπαιδευτικούς του νομού Πιερίας
 • 1990, Ναύπλιο: Για εκπαιδευτικούς του νομού Αργολίδος
 • 1988, Αθήνα: Για σχολικούς συμβούλους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιείται στην Αθήνα από το 1997 μέχρι σήμερα, με θέμα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τον λαϊκό πολιτισμό και τη νεώτερη πολιτιστική κληρονομιά. Διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ σε συνεργασία με το ICOM.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ CECA ΤΟΥ ICOM

Το 1988 η ετήσια συνάντηση του CECA διοργανώθηκε από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM στην Αθήνα και το Ναύπλιο.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Το 1993 διοργανώθηκε στο ICOM, στην Αθήνα, πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων νέων γυναικών στη μουσειοπαιδαγωγική, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΩΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Σεμινάριο διοργανώθηκε το 2003 στην Αθήνα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ

Διοργανώθηκε στην Αθήνα το 2003, στο πλαίσιο του προγράμματος “STAGE” του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠ.ΠΟ.

ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το 2006 διοργανώθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, από το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, ημερίδα για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, που το θέμα της ήταν “Μουσεία και νέοι επισκέπτες”.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ (1995-1997)

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1992 στη Νάπολη της Ιταλίας, με σκοπό την ανάδειξη των υποβαθμισμένων μνημείων της πόλης και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πολιτιστικό ίδρυμα “Πήγασος” ανέλαβε, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος για τρία χρόνια (1995-1997) σε 15 πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και στην Αθήνα. Στην Ελλάδα τον συντονισμό του προγράμματος ανέλαβε το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, σε άμεση συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 270 περίπου μαθητές από 10 δημόσια σχολεία της Αθήνας (3 Δημοτικά, 6 Γυμνάσια και 1 Λύκειο), που επιλέχθηκαν με κριτήριο την απόσταση του κάθε σχολείου από το αντίστοιχο μνημείο.

Τα δέκα μνημεία του κέντρου της Αθήνας που “υιοθέτησαν” οι δέκα σχολικές ομάδες ήταν αντιπροσωπευτικά δείγματα από διάφορες ιστορικές περιόδους της πόλης: Αρχαία Αγορά, Ναός Ηφαίστου, Ωρολόγιο Ανδρονίκου του Κυρρήστου, Μνημείο Φιλοπάππου, ‘Aγιοι Απόστολοι Σολάκη, Γοργοεπήκοος, ‘Αγιοι Ανάργυροι Ψυρρή, Παλαιό Πανεπιστήμιο, Αστεροσκοπείο και Εργοστάσιο Φωταερίου (Γκάζι).

Στο πλαίσιο του προγράμματος εκπονήθηκαν πρότυπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αφετηρία τα “υιοθετημένα” μνημεία, που είχαν ως στόχο τη μελέτη των μνημείων, την ερμηνευτική προσέγγισή τους και, τέλος, την παρουσίασή τους από τους ίδιους τους μαθητές στα μέλη της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

Τα θετικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το πρόγραμμα “Το Σχολείο υιοθετεί ένα Μνημείο” θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο ουσιαστικής συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και το μουσείο και ότι θα άξιζε να εμπλουτισθεί και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.

********************************************************

Ομάδα Εργασίας για την Τεκμηρίωση των Εθνογραφικών Αντικειμένων (CIDOC)

Η “Ομάδα Εργασίας για την Τεκμηρίωση των Εθνογραφικών Αντικειμένων – Ethno Working Group” λειτούργησε από το 1993 έως το 2000 στο πλαίσιο του CIDOC, της Διεθνούς Επιτροπής Τεκμηρίωσης του ICOM, και ασχολήθηκε με προβλήματα τεκμηρίωσης των εθνογραφικών/λαογραφικών συλλογών, με τη διάδοση της τεκμηρίωσης στα εθνογραφικά/λαογραφικά μουσεία και με τη συνεργασία των μουσείων αυτών σε διεθνές επίπεδο.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ. και με τη συμπαράσταση των ελληνικών λαογραφικών μουσείων, συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της παραπάνω Ομάδας του CIDOC:

 • Οργάνωσε δύο από τις συναντήσεις της Ομάδας στην Ελλάδα, (Ιούνιος 1994 και Ιούνιος 1996).
 • Δημιούργησε μια ειδική ελληνική επιτροπή με αντικείμενο τη μουσειακή τεκμηρίωση, η οποία, μέσω του προγράμματος “Ethnomuseum-net – Δίκτυο για τη διάδοση της τεχνογνωσίας για την τεκμηρίωση των εθνογραφικών αντικειμένων”, προχώρησε στις παρακάτω δράσεις:
 1. Καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της τεκμηρίωσης των λαογραφικών συλλογών στην Ελλάδα.
 2. Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα τη χειρόγραφη και τνηλεκτρονική τεκμηρίωση των λαογραφικών συλλογών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.
 3. Πιλοτική δημιουργία καταλόγου λέξεων- κλειδιών για τα πήλινα αγγεία ή δοχεία για τροφές, σε συνεργασία με ελληνικά λαογραφικά μουσεία.
 4. Υποστήριξη της έκδοσης “International Core Data Standards for Ethnography/ Ethnology” στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και μετάφρασή της στα ελληνικά με τη συνεργασία Ελλήνων ειδικών στη χρήση των διαφόρων όρων.
 5. Έκδοση των ομιλιών του σεμιναρίου χειρόγραφης τεκμηρίωσης στο “Εγχειρίδιο για την Τεκμηρίωση των Λαογραφικών Συλλογών”.

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM χρηματοδότησε τις εκδόσεις “International Core Data Standards for Ethnography/Ethnology” και “Handbook of Classification Systems Used by Ethno Museums”. Ανέλαβε επίσης τη μετάφραση στα ελληνικά των Δελτίων Οδηγιών του CIDOC “Registration Step by Step: When an Object Enters the Museum” και “Labelling and Marking Objects”.

********************************************************

Ομάδα εργασίας για τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Μουσεία και τις Συλλογές (UMAC)

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, σε συνεργασία με την UMAC, τη Διεθνή Επιτροπή του ICOM για τα Πανεπιστημιακά Μουσεία και τις Συλλογές, δημιούργησε “Ομάδα εργασίας για τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά Μουσεία και τις Συλλογές”. Στόχοι της Ομάδας αυτής είναι:

 • Να φέρει πιο κοντά όσους εργάζονται σε Πανεπιστημιακά Μουσεία και Συλλογές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
 • Να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στον χώρο των ελληνικών Πανεπιστημιακών Μουσείων και Συλλογών και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων τους.
 • Να προβάλει το έργο της UMAC και του ICOM γενικότερα στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Μουσεία και τις Συλλογές και να συμβάλει στην ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες της UMAC όσων εργάζονται σε ελληνικά Πανεπιστημιακά Μουσεία και Συλλογές.
 • Να αναδείξει τη θέση των Πανεπιστημιακών Μουσείων και Συλλογών στον χώρο της ελληνικής μουσειακής κοινότητας, αλλά και να εξασφαλίσει τη συμπαράσταση των πανεπιστημίων, του κράτους και της κοινωνίας στο έργο τους.

Στην ομάδα των Πανεπιστημιακών Μουσείων θα ενταχθούν και τα αντίστοιχα μουσεία και οι συλλογές των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).