Βιβλία/κατάλογοι

 

Μουσειολογία

Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας
Ελληνική μετάφραση του γαλλικού πρωτοτύπου: Code de déontologie professionnelle (ICOM, Paris 1987), που υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της 15ης Γεν. Συνέλευσης του ICOM στο Buenos Aires (Νοέμ. 1986),σελ. 33, 1989

Το Μουσείο στη σύγχρονη κοινωνία
Πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας (Αθήνα, Οκτ. 1984). Γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά κείμενα, σελ. 269, Αθήνα, 1987

Μουσεία, χώρος και εξουσία
Συμπόσιο, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 17-23 Μαΐου 1993. Γαλλικά, αγγλικά και ελληνικά κείμενα, σελ. 135. ΄Εκδ. ICOFOM και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN 960-85867-0-4)

Museum Accreditation
Α Quality Proof for Museums. Proceedings of the Annual Conference of the International Committee for Regional Museums (ICR), σελ. 80, Αθήνα, 1999. ΄Εκδ. ICR και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM

Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι ιδεών και ανθρώπων
Η πόλη στο μουσείο και στο χώρο, Πρακτικά της Ετήσιας Συνάντησης της Διεθνούς Επιτροπής Αρχαιολογικών και Ιστορικών Μουσείων (Σεπτ. 1997). Eλληνικά, αγγλικά και γαλλικά κείμενα, σελ. 270, Αθήνα 2002 (ISBN: 960-85867-4-7)

Μουσειοπαιδαγωγική

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εκπαιδευτικών τμημάτων σε μουσεία
Πρακτικά Ετήσιας Διεθνούς Συνάντησης CECA (Ναύπλιο-Αθήνα, 1988). Ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά κείμενα, σελ. 315, Αθήνα, 1991 (ISBN: 960-214-008-9)

Μουσείο – Σχολείο
4ο Περιφερειακό Σεμινάριο για Εκπαιδευτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων (Ιωάννινα, Δεκ. 1994), Πρακτικά – Ιωάννινα, 1994. ΄Εκδ. ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM

Μουσείο – Σχολείο 5ο Περιφερειακό Σεμινάριο για Εκπαιδευτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Μεσσηνίας (Καλαμάτα, Απρίλιος 1997), Πρακτικά. Ελληνικά, σελ. 87. ΄Εκδ. ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM

Μουσείο – Σχολείο 
6ο Περιφερειακό Σεμινάριο για Εκπαιδευτές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας (Καβάλα, Σεπτ. 2002), Πρακτικά. Ελληνικά, σελ. 245, Αθήνα, 2002. ΄Εκδ. ΥΠΕΠΘ, ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 968-5867-5-5)

Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον 2008-2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ICOM – CECA – Πρακτικά Ημερίδας: 26 Ιουνίου 2009, Επιμέλεια έκδοσης: Αμαλία Τσιτούρη, Εύη – Μαρία Πιτσιάβα, Έκδοση Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων – Αθήνα 2010 (ISBN 978-960-99312-1-2)

Συντήρηση

Ο Συντηρητής: Ορισμός του επαγγέλματος
Ελληνικά, σελ.12, Αθήνα, 1995 (γ΄ έκδ.)
(ISBN: 960-7254-23-6)

Προληπτική συντήρηση στα Μουσεία: Έλεγχος του φωτισμού και του κλιματισμού
Eλληνικά, σελ.48, Αθήνα, 1995 (β΄ έκδ.)

Η συντήρηση των εικόνων
Μια προσέγγιση στην προβληματική, τις μεθόδους και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια συντήρησης σε όλο τον κόσμο, Πρακτικά της Διεθνούς Συνάντησης της Ομάδας Εργασίας-Συντήρησης Εικόνων (Οκτ. 1995). Ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά κείμενα, σελ.191, εικ. 57, Αθήνα, 1999 (ISBN: 960-85867-3-9)

 

Εγχειρίδια για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η ασφάλεια στα μουσεία
Ελληνική, Σελ 45, Αθήνα, 2011. ΄Εκδ. για την ελληνική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 978-960-85867-7-2)

Επιμέλεια και χειρισμός χειρογράφων
Ελληνική, Σελ 45, Αθήνα, 2011. ΄Εκδ. για την ελληνική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 978-960-85867-8-9)

Τεκμηρίωση μουσειακών συλλογών
Ελληνική, Σελ 45, Αθήνα, 2011. ΄Εκδ. για την ελληνική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 978-960-85867-9-6)

Διαχείριση κινδύνων από τα μουσεία
Ελληνική, Σελ 45, Αθήνα, 2011. ΄Εκδ. για την ελληνική γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 978-960-99312-0-5)

 

Ασφάλεια Μουσείων

Εγχειρίδιο Φύλαξης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων
Ελληνικά, σελ. 4,  Αθήνα, 2015. ΄Εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 978-960-99312-3-6)

 

Κατάλογοι Εκθέσεων

Ο θησαυρός των ΑηδονιώνΣφραγίδες και κοσμήματα της ύστερης εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μάιος- Σεπτ. 1996), Αθήνα, 1996. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-645-1)

Ο μυκηναϊκός κόσμοςΠέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού, 1600-1100 π.Χ. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Δεκ. 1988 – Μάρτ. 1989). Ελληνική, αγγλική και γερμανική έκδοση, σελ. 281, εικ. 317, Αθήνα, 1988. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-000-3)

Ελληνικός πολιτισμός – Μακεδονία, το βασίλειο του Μ. Αλεξάνδρου
Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Μόντρεαλ (Μάιος-Σεπτ. 1993). Ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά κείμενα, σελ. 279, εικ. 361, Αθήνα, 1993. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-009-7)

Μακεδόνες – Οι Έλληνες του Βορρά 
Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης (Forum του Landesmuseum στο Ανόβερο, Μάρτ. – Ιούν. 1994). Ελληνική και αγγλική έκδοση, σελ. 279, εικ. 361, Αθήνα, 1994. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-7254-03-1)

Αρχαία Μακεδονία 
Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στην Αυστραλία (1989). Eλληνική και αγγλική έκδοση, σελ. 416, εικ. 408, Αθήνα,1988. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-002-Χ)

Τροία, Μυκήνες, Ορχομενός 
Εκατό χρόνια από το θάνατο του Ερρίκου Σλήμαν. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και το Μουσείο Προϊστορίας και Πρωτοϊστορίας των Κρατικών Μουσείων Βερολίνου (1990, 1991). Ελληνική και αγγλική έκδοση, Αθήνα, 1990. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-004-6)

Από τη Μήδεια στη Σαπφώ 
Ανυπόταχτες γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μάρτ.- Σεπτ. 1995). Ελληνική έκδοση, σελ. 152, εικ. 77, Αθήνα, 1995. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN : 960-7254-19-8)

Το πνεύμα και το σώμα 
Οι αθλητικοί αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μάιος- Ιούν. 1990), Αθήνα, 1989. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM

Το Βυζάντιο ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση 
Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης (1993). Ελληνική και γαλλική έκδοση, σελ. 96, Αθήνα, 1993. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM

Ο κόσμος της Αιγύπτου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά, αγγλικά), σελ.183, Αθήνα, 1994. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ICOM (ISBN: 960-7254-16-3)

Οι Αζτέκοι 
Αρχαίοι θησαυροί του Μεξικού. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (Μάιος- Ιούλιος 1988). Ελληνική και αγγλική έκδοση, σελ. 79, Αθήνα, 1988. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM

Cucuteni 
Ο τελευταίος μεγάλος χαλκολιθικός πολιτισμός της Ευρώπης. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Νοέμ.- Δεκ. 1997), στη διοργάνωση της οποίας συνέβαλε μεταξύ άλλων πολιτιστικών φορέων και το Ελληνικό Τμήμα του ICOM. Ελληνική, αγγλική και γερμανική έκδοση, σελ. 245, εικ. 284, Θεσσαλονίκη, 1997. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ (ISBN: 973-98191-6-8)

Gerhard Mercator – Ο φιλόσοφος του κόσμου, πολίτης της Αναγέννησης στο Ντούισμπουργκ 
Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύμνου (Σεπτ.1991 – Ιαν.1992). Ελληνική έκδοση, σελ. 169, Αθήνα 1991, Μουσείο Πολιτισμού και Ιστορίας της πόλης του Ντούισμπουργκ. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-007-0)

Τεκμηρίωση

Guide des systèmes de classification utilisés par les musées d’ Ethno
Δίγλωσση έκδοση (γαλλικά, αγγλικά), σελ. 111, 1999. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM και CIDOC – GROUPE ETHNO (ISBN: 960-85867-2-0)

Corpus international de traitement normalisé des données en ethnologie/ ethnographie
Δίγλωσση έκδοση (γαλλικά, αγγλικά), σελ. 68, 1996. ΄Εκδ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ και CIDOC – GROUPE ETHNO (ISBN: 960-214-012-7)

Μελέτες

Ιορδάνης Δημακόπουλος, O George Whitmore στην Κέρκυρα
Το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και το μνημείο Maitland. Ελληνική και αγγλική έκδοση, σελ. 104, εικ. 55, Αθήνα, 1994. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-7254-08-2)

Καλλίστευμα 
Μελέτες προς τιμήν της Όλγας Τζάχου-Αλεξανδρή. Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά κείμενα, σελ. 580, πίν. VII, Αθήνα 2001. ΄Εκδ. ΥΠΠΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του ICOM (ISBN: 960-214-013-5)

Ημερολόγιο

Η ανθρώπινη μορφή στην τέχνη 
Ημερολόγιο, Αθήνα, 1988

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας