ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICOM-CECA 2024

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICOM-CECA 2024
«ΣΥΝΘΕΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΟΙΝΟΥ»

18-22 Νοεμβρίου, Αθήνα
Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138

 

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και το Μουσείο Μπενάκη, θα διοργανώσουν το επόμενο Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση και τις Πολιτιστικές Δράσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM-CECA).
Το Συνέδριο με θέμα «Σύνθετα ζητήματα, ιδιαίτερες ομάδες κοινού» θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138 από 18 έως 22 Νοεμβρίου 2024.

Το Συνέδριο θα εστιάσει σε μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις που επιχειρούν να συζητήσουν σύνθετα και ευαίσθητα θέματα, επιδιώκουν να φωτίσουν άγνωστες ή παραγνωρισμένες πτυχές της πολιτιστικής κληρονομιάς, υιοθετούν μια νέα ματιά πάνω στα ιστορικά γεγονότα και έχουν στόχο να προσελκύσουν ένα νέο κοινό ή να απευθυνθούν σε ομάδες που βρίσκονται στο φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα γόνιμο πεδίο για την ανταλλαγή ιδεών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε επαγγελματίες της μουσειακής εκπαίδευσης με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Παράλληλα, φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο μουσειοπαιδαγωγικός σχεδιασμός, όταν επιχειρεί να εξερευνήσει σύνθετες όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, προς όφελος διαφορετικών ομάδων κοινού.

Το θέμα του Συνεδρίου, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα νοηματικών πεδίων και επιμέρους θεματικών αξόνων, που οργανώνονται ως εξής:

  • Η Μουσειακή Εκπαίδευση ως εργαλείο για τη συζήτηση και ανάδειξη σύνθετων ζητημάτων:

Ζώντας ως πρόσφυγας, θρησκευτικές διαμάχες, φτώχια, πολλαπλές ταυτότητες, τραυματικές μνήμες, ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα υγείας, περιθωριοποιημένες κοινότητες, πολιτιστικά αγαθά και φυσικό περιβάλλον σε κίνδυνο, προκλήσεις και απειλές του ψηφιακού κόσμου κλπ.

  • Η Μουσειακή Εκπαίδευση ως όχημα για εναλλακτικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις:

Φωτίζοντας κρυφές, άγνωστες ή παραγνωρισμένες πτυχές της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Αμφισβητώντας κυρίαρχες αφηγήσεις και ερμηνείες. Υιοθετώντας μιαν άλλη οπτική πάνω στον τρόπο ανάγνωσης των ιστορικών γεγονότων.

  • Η Μουσειακή Εκπαίδευση ως πεδίο συνάντησης και αλληλεπίδρασης με ευάλωτα και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα ή κοινότητες: 

Μουσειοπαιδαγωγικές εφαρμογές που ευνοούν και εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση σε όλους χωρίς αποκλεισμούς, στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού και πολιτισμικού τοπίου. Καινοτόμες δραστηριότητες και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό για ευπαθείς και κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, κρατούμενοι/ες, θρησκευτικές – εθνικές – πολιτισμικές μειονότητες, μετανάστες, πρόσφυγες, τοξικοεξαρτημένα άτομα κλπ).

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:
– Κεντρικές ομιλίες
– Παρουσιάσεις:
Ομιλίες με ερευνητικό περιεχόμενο (Research papers), διάρκειας 20′
Θεματικές ομιλίες (Thematic papers), διάρκειας 15′
Αγορά ιδεών (Market of ideas), διάρκειας 7′
Αφίσες (Posters), σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
Εργαστήρια οργανωμένα από τους συντονιστές των “CECA Special Interest Groups”
Άλλου είδους Εργαστήρια
– Απονομή των Βραβείων της Επιτροπής CECA και παρουσίαση των βραβευμένων έργων (Research Award, Best Practice Award, Young Members Αward)
– Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εργαστήρια σε μουσεία της Αθήνας
– Ημερήσια εκδρομή αρχαιολογικού περιεχομένου εκτός Αθηνών  (22/11, προαιρετικά – επιπλέον χρέωση)

Η παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει αποκλειστικά με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων. Μικρό μέρος του Συνεδρίου πιθανόν να  παρουσιαστεί διαδικτυακά ή να κινηματογραφηθεί, προκειμένου να αναρτηθεί στο YouTube.

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά, ως εκ τούτου θα υπάρξει παράλληλη διερμηνεία κατά τη διάρκεια των κεντρικών ομιλιών και των παρουσιάσεων. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και τα εργαστήρια κάθε είδους θα υλοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Προθεσμίες

1. Παρουσιάσεις στο Συνέδριο
Όσοι  / όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, πραγματοποιώντας κάποια Παρουσίαση  (Ομιλίες με ερευνητικό περιεχόμενο, Θεματικές ομιλίες, Αγορά ιδεών, Οργάνωση Εργαστηρίου, Poster), θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδική διαδικτυακή φόρμα που θα φιλοξενηθεί σύντομα στην ελληνική ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
Προσοχή: Αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο (ταχυδρομικά, μέσω μέηλ) ή που θα υποβληθούν μετά τη σχετική προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για πραγματοποίηση παρουσίασης:            15 Ιουνίου
Ενημέρωση
για την επιλογή των ομιλητών:                                                                 7 Ιουλίου
Επιβεβαίωση από πλευράς ομιλητών για πραγματοποίηση παρουσίασης:     20 Αυγ.

2. Παρακολούθηση εργασιών Συνεδρίου
Όσοι  / όσες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου, χωρίς να πραγματοποιήσουν κάποια παρουσίαση, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στην ειδική διαδικτυακή φόρμα που θα φιλοξενηθεί σύντομα στην ελληνική ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παρακολούθησης του Συνεδρίου.

3. Βραβεία

Best Practice Αward
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Best Practice Αward:                17 Μαΐου
Κριτική επιτροπή για το Best Practice Αward:                                    31 Μαΐου
Ενημέρωση νικητών του Best Practice Αward:                                    3 Ιουνίου

Research Αward
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Research Αward:                      29 Μαΐου
Ενημέρωση νικητών του Research Αward:                                          11 Ιουνίου

Young Members Αward
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για Young Members Αward:           2 Ιουλίου
Ενημέρωση νικητών του Young Members Αward:                             24 Ιουλίου

Κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο CECA 2024

Το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο, με ή χωρίς παρουσίαση, καταβάλλεται διαδικτυακά μέσω της ελληνικής ιστοσελίδας του Συνεδρίου (βλ. σχετική αίτηση) και διαμορφώνεται ως εξής:

Μέλη Ελληνικού Τμήματος ICOM / Υπάλληλοι ΥΠΠΟ / Φοιτητές
Έγκαιρη εγγραφή (έως 20 Αυγούστου): 50 ευρώ  /  Εναλλακτικά, τιμή ανά ημέρα: 20 ευρώ
Εγγραφή από 21 Αυγούστου και εξής: 80 ευρώ  /  Εναλλακτικά, τιμή ανά ημέρα: 30 ευρώ

Έλληνες – Μη μέλη του ICOM
Έγκαιρη εγγραφή (έως 20 Αυγούστου): 80 ευρώ  /  Εναλλακτικά, τιμή ανά ημέρα: 30 ευρώ
Εγγραφή από 21 Αυγούστου και εξής: 100 ευρώ / Εναλλακτικά, τιμή ανά ημέρα: 40 ευρώ

Κόστος (προαιρετικής) ημερήσιας εκδρομής στις 22/11: 30 ευρώ

Επικοινωνία

Για επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου cecaathens2024@gmail.com