Η πόλη ως ψηφιακό μουσείο- Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Οι ψηφιακές δραστηριότητες της ξενάγησης περιλαμβάνουν παρουσιάσεις των χώρων ενδιαφέροντος με βίντεο, ψηφιοποιημένο υλικό (όπως φυλλάδια πληροφόρησης) και σύντομα κείμενα καθώς και ψηφιακές ξεναγήσεις με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως ψηφιακή χαρτογράφηση, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S) κ.α.

Οι χώροι που έχουν συμπεριληφθεί στις ψηφιακές δράσεις είναι:
Ο χώρος της Αρχαιολογικής Συλλογής Τρικάλων
Ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Τρίκκης
Τα εργαστήρια συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ΕΦΑ Τρικάλων
Το δίδυμο οθωμανικό λουτρό με την έκθεση εποπτικού υλικού και αντικειμένων των παλιών φυλακών
Το οθωμανικό τέμενος Οσμάν Σαχ και έκθεση που λειτουργεί στο εσωτερικό του.

Όσο αφορά στον σχεδιασμό της ψηφιακής ξενάγησης, η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Α.ΚΕ.Θ).