Συνδρομές/τρόπος πληρωμής

Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2024 ανέρχεται στα:

  • 70€ για τα άτομα-μέλη
  • 40€ για τους συνταξιούχους και τους φοιτητές

Η ελάχιστη συνδρομή για τους φορείς-μέλη ανέρχεται στα 350€ και διαμορφώνεται ανάλογα με τον ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα.

Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Γραμματεία του ICOM στο Παρίσι, όπου και αποστέλλονται οι συνδρομές.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ενεργά μέλη θεωρούνται όσοι έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες των δύο τελευταίων ετών (2023 + 2024).

———————————–

Τα μέλη του ICOM που κατοικούν στον νομό Αττικής παρακαλούνται για δική τους διευκόλυνση να καταβάλλουν τη συνδρομή τους στα Γραφεία του Ελληνικού Τμήματος του ICOM
(Τετάρτη 17:00-21:00 και Πέμπτη 11:00-14:00).

Τα μέλη που κατοικούν εκτός νομού Αττικής μπορούν να καταβάλλουν τη συνδρομή τους με τραπεζική εντολή στην ALPHA BANK σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο του εντολέα-μέλους.

Δικαιούχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ICOM

ΙΒΑΝ: GR07 0140 1010 1010 0200 2037 027
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Ονοματεπώνυμο μέλους / Όνομα Φορέα

*** Τα έξοδα κατάθεσης βαρύνουν τον καταθέτη ***