Παρουσίαση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Σπηλαίου Θεόπετρας και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στη σελίδα facebook της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας θα βρείτε πληροφορίες και σύντομη παρουσίαση του Κέντρου Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης Σπηλαίου Θεόπετρας καθώς και ένα βίντεο σχετικά με το σπήλαιο Θεόπετρας και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα τα οποία βρέθηκαν στο εσωτερικό του και αποτελούν τα εκθέματα του Κέντρου. Επίσης έχουν αναρτηθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μικρά αλλά και …. μεγαλύτερα παιδιά, στις οποίες περιλαμβάνεται κατασκευή μιας χάρτινης νυχτερίδας και δημιουργία κόμικ .
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν φωτογραφίες των έργων τους, προκειμένου αυτά να αναρτηθούν στην ψηφιακή έκθεση που διοργανώνεται με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2020.