Διεθνείς Επιτροπές

AVICOM
International Committe for Audiovisual and New Technologies
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ [περισσότερα]

CAMOC
International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ [περισσότερα]

CECA
International Committee for Education and Cultural Action
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ [περισσότερα]

CIDOC
International Committee for Documentation
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [περισσότερα]

CIMCIM
International Committee of Musical Instrument Museums and Collections
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [περισσότερα]

CIMUSET
International Commitee of Museums of Science and Technology
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [περισσότερα]

CIPEG
International Committee for Egyptology
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ [περισσότερα]

COMCOL
International Committee for Collecting
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

COSTUME
International Committee for Museums and Collections of Costume
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ [περισσότερα]

DEMHIST
International Committee for Historic House Museums
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ-ΜΟΥΣΕΙΩΝ [περισσότερα]

GLASS
International Committee for Museums and Glass collections
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ [περισσότερα]

ICAMT
International Committee for Architecture and Museum Techniques
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [περισσότερα]

ICDAD
International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[περισσότερα]

ICEE
International Committee on Exhibitions and Exchanges
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ [περισσότερα]

ICFA
International Committee for Museums and Collections of Fine Arts
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [περισσότερα]

ICLCM
International Committee for Literary and Composers’ Museums
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [περισσότερα]

ICMAH
International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [περισσότερα]

ICME
International Committee for Museums of Ethnography
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ [περισσότερα]

ICMEMOHRI
The International Committee of Memorial and Human Rights Museums
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ [περισσότερα]

ICMS
International Committee for Museum Security
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ [περισσότερα]

ICOFOM
International Committee for Museology
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ [περισσότερα]

ICOM-CC
International Committe for Conservation
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [περισσότερα]

ICOMAM
International Committee for Museums of Arms and Military History
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [περισσότερα]

ICOMON
International Committee of Money and Banking Museums
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ [περισσότερα]

ICR
International Committee for Regional Museums
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ [περισσότερα]

ICTOP
International Committee for The Training of Personnel
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [περισσότερα]

INTERCOM
International Committee on Management
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [περισσότερα]

MPR
International Committee for Marketing and Public Relations
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ [περισσότερα]

NATHIST
International Committee for Museums and Collections of Natural History
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [περισσότερα]

UMAC
University Museums and Collections
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ [περισσότερα]