Διεθνείς Επιτροπές

AVICOM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ [περισσότερα]

International Committe for Audiovisual and New Technologies [web]

 

CAMOC

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ [περισσότερα]

International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities [web]

 

CECA

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ [περισσότερα]

International Committee for Education and Cultural Action [web]

 

CIDOC

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ [περισσότερα]

International Committee for Documentation [web]

 

CIMAM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΤΕΧΝΗΣ [περισσότερα]

International Committee for Museums and Collections of Modern Art [web]

 

CIMCIM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [περισσότερα]

International Committee of Musical Instrument Museums and Collections [web]

 

CIMUSET

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [περισσότερα]

International Commitee of Museums of Science and Technology [web]

 

CIPEG

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΓΥΠΤΙΟΛΟΓΙΑΣ [περισσότερα]

International Committee for Egyptology [web]

 

COMCOL

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

International Committee for Collecting [web]

 

COSTUME

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ [περισσότερα]

International Committee for Museums and Collections of Costume [web]

 

DEMHIST

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΩΝ-ΜΟΥΣΕΙΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Historic House Museums [web]

 

GLASS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ [περισσότερα]

International Committee for Museums and Glass collections [web]

 

ICAMT

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Architecture and Museum Techniques [web]

 

ICDAD

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ[περισσότερα]

International Committee for Museums and Collections of Decorative Arts and Design [web]

 

ICEE

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ [περισσότερα]

International Committee on Exhibitions and Exchanges [web]

 

ICFA

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Museums and Collections of Fine Arts [web]

 

ICLM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [περισσότερα]

International Committee for Literary Museums [web]

 

ICMAH

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [περισσότερα]

International Committee for Museums and Collections of Archaeology and History [web]

 

ICME

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Museums of Ethnography  [web]

 

ICMEMO

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ [περισσότερα]

International Committee of Memorial Museums for the Remembrance of Victims of Public Crimes [web]

 

ICMS

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Museum Security [web]

 

ICOFOM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ [περισσότερα]

International Committee for Museology [web]

 

ICOM-CC

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ [περισσότερα]

International Committe for Conservation [web]

 

ICOMAM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [περισσότερα]

International Committee for Museums of Arms and Military History [web]

 

ICOMON

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ [περισσότερα]

International Committee of Money and Banking Museums [web]

 

ICR

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Regional Museums [web]

 

ICTOP

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [περισσότερα]

International Committee for The Training of Personnel [web]

 

INTERCOM

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ [περισσότερα]

International Committee on Management [web]

 

MPR

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ [περισσότερα]

International Committee for Marketing and Public Relations  [web]

 

NATHIST

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ [περισσότερα]

International Committee for Museums and Collections of Natural History [web]

 

UMAC

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ [περισσότερα]

University Museums and Collections [web]