Το Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας ως τόπος συλλογικής μνήμης και κοινωνικής συνοχής στην περιοχή της Υπάτης. Ένα κτήριο με πολλές ιστορίες

Στην ψηφιακή παρουσίαση επιχειρείται να σκιαγραφηθεί η ιστορική διαδρομή του μουσειακού κτηρίου, μνημείου της τοπικής αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς, σε διαφορετικές περιόδους της νεότερης ελληνικής ιστορίας, με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, ειδικά στους μαθητές. Μέσα από κατάλληλα επιλεγμένο εποπτικό υλικό και ιστορικά τεκμήρια ανιχνεύονται πτυχές της τοπικής ιστορίας που συνδέονται με το κτήριο, επιχειρείται η ανάγνωση της σημερινής μορφής του και παρουσιάζεται με συντομία το ιστορικό ίδρυσης του μουσείου και οι ποικίλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχει οργανώσει, προβάλλοντας την κοινωνική αξία του μουσείου και τη συμβολή του στην κοινωνική συνοχή. Επιπρόσθετα, με αφετηρία τις ανωτέρω θεματικές ενότητες, καθίσταται δυνατή η επιλεκτική αξιοποίηση αυτής της ψηφιακής δράσης σε συμπληρωματική σχέση και ως υποστηρικτικό υλικό στη διδασκαλία μαθημάτων τοπικής ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ανωτέρω ψηφιακή δράση πρόκειται να αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα της Εφορείας , καθώς και στη σελίδα facebook του Βυζαντινού Μουσείου Φθιώτιδας.