Το πολίτευμά μας λέγεται Δημοκρατία: Ισονομία στην Αρχαία Αθήνα

Το Επιγραφικό Μουσείο έχει ετοιμάσει για τον εορτασμό του θέματος “Μουσεία για την ισότητα: Πολυμορφία και Κοινωνική Συνοχή” ένα videowalk “Το χαμένο κείμενο”, έργο της εικαστικού της Νίνας Παππά καθώς και μια μικρή δράση (κείμενο και σταυρόλεξο) με τίτλο “Το πολίτευμά μας λέγεται δημοκρατία. Ισότητα και ισονομία στην αρχαία Αθήνα” διαθέσιμα στον ιστότοπό του.