Ένα πανεπιστημιακό μουσείο για όλους … από το σπίτι – Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΕΚΠΑ

Παρουσίαση του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και αντικειμένων από τις Συλλογές του μέσω youtube και twitter.

Αναλυτικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Μουσείου.