Εγγραφή νέων μελών

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός οργανισμός επαγγελματικού και επιστημονικού χαρακτήρα. Μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων μπορούν να γίνουν μουσεία και οι εργαζόμενοι σ’ αυτά, ή όσοι έχουν σχέση με την επιστήμη της μουσειολογίας.

Για να γίνετε μέλος του ICOM πρέπει να συμπληρώσετε 2 αιτήσεις (μία στα ελληνικά και μία στα αγγλικά ή γαλλικά) και να τις αποστείλετε, μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα ή, σε περίπτωση μουσείου, καταστατικό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση icom@otenet.gr.

Η αίτησή σας θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος του ICOM και μετά την έγκρισή της θα αποσταλεί στα κεντρικά γραφεία του ICOM στο Παρίσι.

Μόλις λάβουμε την κάρτα μέλους θα σας ενημερώσουμε ώστε να καταβάλετε τη συνδρομή σας και να την παραλάβετε.

 

Αιτήσεις Εγγραφής

Άτομα μέλη

Αίτηση Εγγραφής στα Ελληνικά

Αίτηση Εγγραφής στα Αγγλικά

Αίτηση Εγγραφής στα Γαλλικά

 

Μουσεία και άλλοι φορείς

Αίτηση Εγγραφής στα Ελληνικά

Αίτηση Εγγραφής στα Αγγλικά

Αίτηση Εγγραφής στα Γαλλικά

 

Αίτηση Εγγραφής σε Διεθνή Επιτροπή του ICOM

Αν είστε μέλος του ICOM και επιθυμείτε να γίνετε μέλος μιας Διεθνούς Επιτροπής θα πρέπει να συμπληρώστε μία αίτηση στα αγγλικά ή στα γαλλικά και να τη στείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ICOM, Maison de l’UNESCO,

1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15,

France

ή με email (secretariat[at]icom.museum)

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αίτηση εγγραφής στις Διεθνείς Επιτροπές μπορείτε να βρείτε στο
https://icom.museum/en/network/committees-directory/?type=137