Το Ελληνικό Τμήμα

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM ιδρύθηκε το 1983 και στεγάζεται σε ένα διατηρητέο κτήριο, στην οδό Αγ. Ασωμάτων 15 στο Θησείο, που έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σήμερα αριθμεί 500 περίπου μέλη – άτομα και φορείς. Διοικείται από πενταμελές εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, που η θητεία του είναι διετής.

Πρώτιστο μέλημα του Ελληνικού Τμήματος ήταν , η οργάνωση σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων και διεθνών συνεδρίων, η έκδοση στα ελληνικά βασικών εγχειριδίων, η δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου και γενικότερα η ανάπτυξη των διαφόρων τομέων της μουσειολογίας. Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού,  καθώς και με άλλους φορείς και ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του Ελληνικού Τμήματος λειτουργούν ομάδες εργασίας με αντικείμενο αντίστοιχο με εκείνο των Διεθνών Επιτροπών του ICOM, οι οποίες επεξεργάζονται ειδικά θέματα και οργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις και διαλέξεις. Ειδικό βάρος δόθηκε στον τομέα της Συστήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και της Μουσειοπαιδαγωγικής. Από το 1988 οργανώνεται, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού, το Σεμινάριο “Μουσείο – Σχολείο” σε διαφορετικό κάθε φορά νομό της χώρας. Στο διάστημα 1995-1997 εφαρμόστηκε επίσης το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα “Το Σχολείο υιοθετεί ένα Μνημείο”, όπου έλαβαν μέρος δέκα σχολεία της Αθήνας.

Καρπός της συνεργασίας του ICOM με το Υπουργείο Πολιτισμού στον τομέα της οργάνωσης αρχαιολογικών εκθέσεων είναι η έκδοση αξιόλογων καταλόγων που αποτελούν σημαντικά επιστημονικά βοηθήματα. Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM εκδίδει επίσης από το 1986 “Ενημερωτικό Δελτίο” το οποίο περιλαμβάνει σύντομα άρθρα, ειδήσεις για μουσεία και εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και άλλα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις Εθνικές και Διεθνείς Επιτροπές του ICOM, το Ελληνικό Τμήμα οργανώνει συμπόσια, διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις. Ειδικότερα το 1984 οργάνωσε διεθνές συνέδριο διασυνοριακού χαρακτήρα, με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Γιουγκοσλαβίας, με θέμα “Το Μουσείο στη σύγχρονη κοινωνία”. Στη συνέχεια ανέλαβε τη διοργάνωση στην Ελλάδα των ετήσιων συναντήσεων πολλών Διεθνών Επιτροπών. Οι συναντήσεις αυτές αφορούσαν την Αρχιτεκτονική των Μουσείων (1985), τα Μουσεία Αρχαιολογίας και Ιστορίας (1987, 1997 και 2015), τη Μουσειοπαιδαγωγική (1988), τη Μουσειακή Τεκμηρίωση (1990 και 2008), τη Μουσειολογία (1993), τη Συντήρηση Εικόνων (1995 και 2006), τα Περιφερειακά Μουσεία (1999), την Ασφάλεια των Μουσείων (2000), τη Συντήρηση αντικειμένων από δέρμα και ύφασμα (2004), τα Εθνογραφικά Μουσεία (2005), τα Οπτικοακουστικά Μέσα και τις Νέες Τεχνολογίες (2006), τα Μουσεία Καλών Τεχνών (2008).

Τα πρακτικά των παραπάνω συναντήσεων, καθώς και άλλες εκδόσεις, όπως η μετάφραση των τευχών “Ορισμός του επαγγέλματος του Συντηρητή” και “Προληπτική Συντήρηση στα Μουσεία”, εμπλούτισαν σημαντικά τη μουσειολογική βιβλιογραφία στη χώρα μας.