Ενημερωτικό Δελτίο

Το Ελληνικό Τμήμα του ICOM από την ίδρυσή του, το 1983, ενημέρωνε τα μέλη του για τις δραστηριότητές του με επιστολές και εγκυκλίους. Από το 1986 έως το 1997 κυκλοφορούσε επίσης, σε πολυγραφημένη μορφή, το έντυπο “Ενημερωτικό Δελτίο, Περίοδος Α”. Το 2004 άρχισε να εκδίδεται το “Ενημερωτικό Δελτίο, Περίοδος Β”, που αποστέλλεται δωρεάν σε όλα τα μέλη, στα Μουσεία, στις Εφορείς Αρχαιοτήτων και Μνημείων, στις βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, καθώς και σε άλλους επιστημονικούς φορείς και βιβλιοθήκες.

Στο Δελτίο δημοσιεύονται πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ελληνικού Τμήματος (Διεθνής Ημέρα Μουσείων, Ομάδες Εργασίας, Συνέδρια, Ημερίδες κ.ά.), ειδήσεις για νέα μουσεία, εκθέσεις και μουσειολογικές εκδόσεις, καθώς και πολλά άλλα θέματα σχετικά με τα μουσεία και την πολιτιστική κληρονομιά.

Ενημερωτικό Δελτίο, περίοδος Β’

Τεύχος 20 – Δεκέμβριος 2023

Τεύχος 19 – Δεκέμβριος 2022

Τεύχος 18 – Δεκέμβριος 2021

Τεύχος 17 – Δεκέμβριος 2020

Τεύχος 16 – Δεκέμβριος 2019

Τεύχος 15 – Δεκέμβριος 2018

Τεύχος 14 – Δεκέμβριος 2017

Τεύχος 13 – Δεκέμβριος 2016

Τεύχος 12 – Δεκέμβριος 2015

Τεύχος 11 – Δεκέμβριος 2014

Τεύχος 10 – Δεκέμβριος 2013

Τεύχος  9 – Δεκέμβριος 2012

Τεύχος  8 – Δεκέμβριος 2011

Τεύχος  7 – Δεκέμβριος 2010

Τεύχος  6 – Δεκέμβριος 2009

Τεύχος  5 – Δεκέμβριος 2008

Έκτακτη έκδοση – Ιούνιος 2007

Τεύχος  4 – Ιούνος 2007

Τεύχος  3 – Μάρτιος 2006 

Τεύχος  2 –  Δεκέμβριος 2004

Τεύχος  1 – Ιανουάριος 2004

Ενημερωτικό Δελτίο, περίοδος A’

Τεύχος 19 – Ιούνιος 1997

Τεύχος 18 – Απρίλιος 1996

Τεύχος 17 – Απρίλιος 1995

Τεύχος 16 – Ιούνιος 1994

Τεύχος 15 – Νοέμβριος 1993

Τεύχος 14 – Φεβρουάριος 1993

Τεύχος 13 – Αναζητείται…

Τεύχος 12 – Ιανουάριος 1992

Τεύχος 11 – Μάρτιος 1991

Τεύχος 10 – Δεκέμβριος 1990

Τεύχος   9 – Ιούνιος 1990

Τεύχος   8 – Φεβρουάριος 1990

Τεύχος   7 – Φεβρουάριος 1989

Τεύχος   6 – Μάιος 1988

Τεύχος   5 – Νοέμβριος 1987

Τεύχος   4 – Μάιος 1987

Τεύχος   3 – Φεβρουάριος 1987

Τεύχος   2 – Σεπτέμβριος 1986

Τεύχος   1 – Μάιος 1986